نگاهی بر روند کار

ابتدا طرح رو روی مقوا پياده ميكنيم ."طراحی بايستی صرفا خطوط محیطی باشد و فاقد از هر گونه ارزش خطی" سپس ان را به روي فلز انتقال داده و برشكاری ميكنيم .

پس از آن فلز برشکاری شده را ، حجم سازی كرده و هموار سازی را شروع ميكنيم .

بعد از اينكه خطوط و حجم مورد دلخواهمان بدست آمد شروع به تكه چسبانی به يكديگر كرده و فلزات را به يكديگر جوش ميدهيم .

سپس روی جوش هارو به اصطلاح سنگ گيرِی كرده و بعد پرداختشان ميكنيم به طوری كه كاملا صيقل داده شوند .

در انتها حجم را با "طلای 24 عیار" جلا داده تا پیوندی باشد بین دو فلز .

البته  "روند فوق يك"تئوری" است "

هنگامی كه شروع به دست و پنجه نرم كردن با فلز شويد ، "اتفاقات" ،شيرين ترين مراحل كارتان خواهد شد و بايستی سعی در كنترل اتفاق كرد.